We cooperate:

Fotbalový kemp

Place:
Vochov

Zaměření
•    Během přípravy v kempech se s Vašimi dětmi zaměříme na zdokonalování herních činností jednotlivce, zejména technika střelby, přihrávání, zpracování, práci s balonem, obcházení protihráčů, ale také řešení komplexních herních situací, to vše formou zajímavých a poutavých cvičení, které vaše děti neomrzí. Ze zkušenosti víme, že toto jsou největší nedostatky dětí všech věkových kategorií, proto se s dětmi při trénincích v kempech soustředíme na zdokonalení těchto dovedností.

•    Dále se s dětmi zaměříme na rozvoj kondičních a koordinačních schopností, které jsou naprostým tréninkovým základem hráčů všech věkových a výkonnostních kategorií

Harmonogram
•    8:00 – sraz
•    8:30 – 9:30 – Cvičení zaměřená na rozvoj herních činností jednotlivce (přihrávka, zpracování, střelba, práce s balonem)
•    10:00 – 11:00 – Aplikace herních činností jednotlivce při řešení jednotlivých herních situací, modifikované hry, cvičení na rozvoj herního myšlení
•    11 : 15 oběd
•    13 : 15 – 14:15 – Kondiční trénink – zaměřený především na rychlost, obratnost, koordinaci a vytrvalost na hřišti i v terénu.
•    14:45 – 15:45 – Kompenzační trénink – kompenzace předchozího zatížení prostřednictvím dechových, balančních, protahovacích a posilovacích cvičení

Partners: